ZPŮSOB ÚHRADY

  • Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli rezervace.
  • Poté Vám emailem přijde potvrzení o přihlášení dítěte. Při platbě je nutné uvést do zprávy jméno účastníka táboru. 

Platbu uhraďte nejpozději do 31. 5. 2024. Počet dětí je omezen, nečekejte s platbou na poslední chvíli. (V případě neuskutečnění tábora z důvodu nařízení vlády se uhrazená částka vrací v plné výši zpět)

ČÁSTKA: 2 800,- Kč

SLEVA:  300,- Kč (Účast dvou sourozenců nebo účast na obou turnusech. Chcete-li slevu uplatnit, telefonicky nás kontaktujte před úhradou)

Číslo účtu: 2200836549/2010

  1. TURNUS Variabilní symbol: 15072024
  2. TURNUS Variabilní symbol: 12082024

Do zprávy „Zprávy pro příjemce“ uveďte VŽDY jméno dítěte.

PLATBA PROSTŘEDNICTVÍM QR KODU:

QR kod 1. TURNUS                                    QR kod 2. TURNUS

1-turnus-                                       2-turnus

PŘÍSPĚVEK OD POJIŠŤOVNY:

Vážení rodiče, některé pojišťovny přispívají na tábory pro děti. Stačí si u nich vyzvednout příslušný formulář a my Vám jej při nástupu dítěte na tábor potvrdíme. 

PŘÍSPĚVEK OD ZAMĚSTNAVATELE:

Vážení rodiče, někteří zaměstnavatelé přispívají na tábory pro děti. Stačí nám zaslat na email příslušný formulář nebo objednávku a my vystavíme a zašleme zpět fakturu přímo zaměstnavateli. 

S námi funny

Kontaktujte nás

+420 605 854 060

Sdílejte s námi

Outdoor