Příspěvek na letní tábory

Příspěvek na letní tábory od pojišťoven lze čerpat i na příměstské tábory. 

Bližší info naleznete ZDE: https://www.skrblik.cz/rodina/deti/prispevek-na-letni-tabor/

Stručný přehled příspěvků:

Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP v roce 2023 příspěvek na letní tábory neposkytuje, nabízí však příspěvek pro děti na pravidelné pohybové či sportovní aktivity organizované v rámci školy i mimo ni. 

Vojenská zdravotní pojišťovna

Příspěvek 1 000 Kč dostanou děti od 4 do 18 let na letní pohybově zaměřený pobyt, který trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů a koná se v období od 26. června 2023 do 31. srpna 2023. 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Příspěvek ve výši až 1 500 Kč platí pro děti od 3 do 17 let včetně. Uplatnit ho lze pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž pobyt musí trvat minimálně 4 kalendářní dny.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

U ZPŠ získáte po splnění stanovených podmínek příspěvek ve výši až 700 Kč. Jde o program SPORT junior určený dětem do 18 let, který zahrnuje vedle pohybových aktivit, sportovních kroužků, pomůcek pro prevenci úrazů a sportovních prohlídek také dětské sportovní tábory. 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

U ZP MV ČR je možné využít speciální program Dětské sportovní léto. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk dítěte do 18 let včetně a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 26. června do 3. září 2023. Více informací najdete na ZP MV ČR. 

 

 

RBP, zdravotní pojišťovna

RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek až 1 500 Kč na sportovní příměstský tábor pro děti od 3 let po dobu základní školní docházky. Příspěvek se týká pouze táborů, které proběhnou v období od 1. července do 31. srpna 2023 a jsou sportovně nebo pohybově zaměřené. Příměstský tábor musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích dní a musí být organizován školou, případně sportovní nebo zájmovou organizací. Více informací najdete na stránkách RBP. 

S námi funny

Kontaktujte nás

+420 605 854 060

Sdílejte s námi

Outdoor