STORNO PODMÍNKY

  • Zrušit účast na táboře můžete kdykoliv.
  • Zrušení účasti musí být provedeno POUZE písemně prostřednictvím emailu na info@snamifunny.cz.

Pro případ zrušení akce ze strany účastníka platí tyto storno podmínky:

  • 50 % z ceny – zrušení registrace na letní příměstský tábor v období od 1. 6. do 1. 7. 2022 (včetně).
  • 100 % z ceny – zrušení registrace na letní příměstský tábor po 1. 7. 2022 (včetně), stejně, tak, pokud přihlášené dítě nenastoupí vůbec.
  • V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
  • DŮLEŽITÉ: V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. 

Pro případ zrušení akce ze strany organizátora  platí tyto storno podmínky:

  • V případě zrušení akce ze strany spolku S námi Funny, z důvodu nedosažení kapacity nebo z jiných důvodů, bude vrácena částka za příměstský tábor v plné výši na účet účastníka.
  • V případě zrušení kurzu z důvodu vládních nařízení a zásahu „vyšší moci“ zůstává 15 % z ceny kurzu organizátorům.

 

S námi funny

Kontaktujte nás

+420 605 854 060

Sdílejte s námi

Outdoor